zum Inhalt


Adriaan Metius

Institutiones Astronomicæ & Geographicæ, Fondamentale ende grondelijcke onderwysinghe van de Sterrekonst, ende beschryvinghe der Aerden, door het ghebruyck van de Hemelsche ende Aerdtsche Globen ... : Mitsgaders een korte ende klare onderrechtinghe van de noodelijcke konst der Zeevaert; Jnhoudende nieuwe ghepractiseerde instrumenten, konstighe practijcken ende regulen daer toe dienende ; Alles niet min dienstigh voor Schippers ende Stuerluyden ...

Franeker: Salwarda, Amsterdam: Jansz , 1614

http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn71758142X

Druck   Freier Zugang    


Anbieter

Universitätsbibliothek Rostock

Portale

OPACGVK

Rechte

gemeinfrei

Dieses Werk unterliegt keinen bekannten urheberrechtlichen Beschränkungen.